Behandlingsmetode

Jeg tilbyder en terapeutisk tilgang, der primært er baseret på kognitiv adfærdsterapi (KAT) og mindfulness. Disse effektive metoder er veldokumenterede gennem videnskabelig forskning og har vist sig at være særligt gavnlige for klienter med forskellige former for psykiske lidelser og udfordringer.

Kognitiv adfærdsterapi fokuserer på at identificere og ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærd, der bidrager til negative følelser og problemer. I vores arbejde sammen vil vi udforske og udfordre disse negative tankemønstre, og erstatte dem med mere realistiske og konstruktive tanker. Dette tilgang vil ikke blot hjælpe dig med at opnå en dybere forståelse af dig selv og dine reaktioner, men også give dig værktøjer til at håndtere udfordringer og skabe positive forandringer i dit liv.

Mindfulness involverer en bevidst og ikke-dømmende opmærksomhed på nuet. Gennem mindfulness-øvelser vil du lære at være mere opmærksom på dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser i øjeblikket. Dette kan hjælpe med at reducere stress, skabe afstand til negative tankemønstre, og opnå en større ro og balance.

Behandlingsmetoden tilpasses individuelt til dine behov og udfordringer. Jeg lægger stor vægt på et trygt og tillidsfuldt terapeutisk miljø, hvor du kan føle dig set, hørt og støttet i din personlige udvikling. Jeg tror på din indre visdom og ressourcer, og sammen vil vi arbejde på at aktivere og styrke dem for at opnå varige positive forandringer.

Mit livssyn og livserfaringer influerer naturligvis på terapien. Jeg gennemgik selv et intensivt terapiforløb som 22-årig, og begyndte at arbejde med terapi to år senere. Jeg har praktiseret meditation i flere år, især en form der er forankret i Non-dualisme. Denne baggrund kan influere på terapien, hvilket jeg er åben om og inddrager i vores arbejde sammen.

Hvis du ønsker at lære mere om min behandlingsmetode, eller er interesseret i at påbegynde et terapeutisk forløb, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg ser frem til at hjælpe dig på din rejse mod øget trivsel og velvære.

De mest eftersøgte behandlingstilbud

Angst

Angst er en naturlig reaktion, der hjælper os med at være opmærksomme og præstere i udfordrende situationer. Men når angsten bliver så overvældende, at den begrænser vores hverdag, kan det være nødvendigt med behandling.

Stress

For meget stress er yderst skadeligt for vores velbefindende. Den psykologiske behandling af stress involverer blandt andet en grundig gennemgang af de årsagsmekanismer, der ligger til grund for stress. Det er vigtigt at udforske disse mekanismer, da personen ofte er ubevidst om årsagsfaktorerne.

Sorg og kriser

Ved sorg og kriser tilbyder jeg terapi til dem, der har brug for støtte og vejledning i håndtering af tab, sorgprocesser og livskriser. Terapien fokuserer på at bearbejde tabet, finde mening og håndtere de følelsesmæssige udfordringer forbundet med sorg og kriser.

Overvindelse af Traumer: Støtte til Voldsofre og Tidligere Misbrugte

Personer, der har været udsat for røveri, vold, voldtægt, seksuelt misbrugt, eller alvorlige trafik- og ulykker kan opleve traumer som er svære at overkomme. Fælles har de brug for støttende samtaler, men også at overvinde, hvordan traumet påvirker dem i hverdagen.

Depression

Depression er en langvarig tilstand af uforklarlig nedtrykthed, intens træthed og følelse af håbløshed. I den psykoterapeutiske behandling fokuseres der blandt andet på de tankemønstre, der præger den depressive.

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være en kilde til betydelige udfordringer i ens liv og påvirke ens følelse af egen værdi og selvtillid. Psykologisk behandling af lavt selvværd fokuserer på at udforske og udfordre negative selvopfattelser samt at styrke og opbygge et sundt og realistisk selvværd.

Vredeshåndtering

Behandling tilbydes for dem, der ønsker at lære effektive strategier til at håndtere og regulere vrede. Terapien fokuserer på at identificere årsagerne til vrede, udvikle kommunikations- færdigheder og finde sundere måder at håndtere og udtrykke vrede på.

Pårørende til psykisk og fysisk syge personer

Pårørende til alvorligt psykisk og fysisk syge personer står ofte over for unikke udfordringer. Ofte ledsaget af stress, bekymring, skyldfølelse og følelsen af at være overvældet. Meget ofte tilsidesætter de egne behov.