Lavt selvværd

Selvværdsproblematik refererer til vanskeligheder eller udfordringer, en person kan have med at opretholde en sund og positiv opfattelse af sig selv. Det omfatter en følelse af utilstrækkelighed, lavt selvværd, manglende tro på egne evner og en negativ opfattelse af ens egen værdi som person.

Selvværdsproblemer kan have forskellige årsager, herunder tidligere traumer, negative erfaringer, sociale sammenligninger, opdragelsesmæssige faktorer og negative selvfortællinger. Nogle gange kan selvværdsproblemer også være forbundet med mentale sundhedsproblemer som angst eller depression.

Når man har selvværdsproblemer, kan det påvirke ens generelle livskvalitet og trivsel. Det kan føre til følelser af nedtrykthed, usikkerhed, manglende motivation og vanskeligheder med at opnå personlige mål. Det kan også påvirke ens relationer, da lavt selvværd kan resultere i vanskeligheder med at oprette og vedligeholde sunde og givende forbindelser med andre.

Personer med lavt selvværd er ofte fastlåste i en negativ cirkel.

Behandling af selvværdsproblemer indebærer ofte terapi og selvudvikling. Kognitiv adfærdsterapi (CBT) og andre terapeutiske tilgange kan hjælpe med at identificere og udfordre negative tankemønstre og selvopfattelser. Terapi kan også fokusere på at udvikle sunde coping-strategier, styrke selvaccept og opbygge et mere positivt selvkoncept.

Selvpleje og egenomsorg spiller også en vigtig rolle i at forbedre selvværd. Dette kan inkludere at dyrke sunde vaner, som fysisk aktivitet, sund kost og tilstrækkelig søvn. At omgive sig med støttende mennesker, udvikle sunde grænser og praktisere selvmedfølelse er også vigtige aspekter af at styrke selvværdet.

Det er vigtigt at huske, at selvværdsproblemer kan være komplekse og tage tid at arbejde igennem. Det er afgørende at søge støtte fra professionelle, der kan hjælpe med at guide en gennem denne proces og tilbyde redskaber og ressourcer til at opbygge et sundere og mere positivt selvbillede.

De mest eftersøgte behandlingstilbud

Angst

Angst er en naturlig reaktion, der hjælper os med at være opmærksomme og præstere i udfordrende situationer. Men når angsten bliver så overvældende, at den begrænser vores hverdag, kan det være nødvendigt med behandling.

Stress

For meget stress er yderst skadeligt for vores velbefindende. Den psykologiske behandling af stress involverer blandt andet en grundig gennemgang af de årsagsmekanismer, der ligger til grund for stress. Det er vigtigt at udforske disse mekanismer, da personen ofte er ubevidst om årsagsfaktorerne.

Sorg og kriser

Ved sorg og kriser tilbyder jeg terapi til dem, der har brug for støtte og vejledning i håndtering af tab, sorgprocesser og livskriser. Terapien fokuserer på at bearbejde tabet, finde mening og håndtere de følelsesmæssige udfordringer forbundet med sorg og kriser.

Overvindelse af Traumer: Støtte til Voldsofre og Tidligere Misbrugte

Personer, der har været udsat for røveri, vold, voldtægt, seksuelt misbrugt, eller alvorlige trafik- og ulykker kan opleve traumer som er svære at overkomme. Fælles har de brug for støttende samtaler, men også at overvinde, hvordan traumet påvirker dem i hverdagen.

Depression

Depression er en langvarig tilstand af uforklarlig nedtrykthed, intens træthed og følelse af håbløshed. I den psykoterapeutiske behandling fokuseres der blandt andet på de tankemønstre, der præger den depressive.

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være en kilde til betydelige udfordringer i ens liv og påvirke ens følelse af egen værdi og selvtillid. Psykologisk behandling af lavt selvværd fokuserer på at udforske og udfordre negative selvopfattelser samt at styrke og opbygge et sundt og realistisk selvværd.

Vredeshåndtering

Behandling tilbydes for dem, der ønsker at lære effektive strategier til at håndtere og regulere vrede. Terapien fokuserer på at identificere årsagerne til vrede, udvikle kommunikations- færdigheder og finde sundere måder at håndtere og udtrykke vrede på.

Pårørende til psykisk og fysisk syge personer

Pårørende til alvorligt psykisk og fysisk syge personer står ofte over for unikke udfordringer. Ofte ledsaget af stress, bekymring, skyldfølelse og følelsen af at være overvældet. Meget ofte tilsidesætter de egne behov.