Støtte til Pårørende:
At Mestre Omsorgsopgaven og at Passe på Sig Selv

Pårørende til alvorligt psykisk og fysisk syge personer står ofte over for unikke udfordringer. Ofte ledsaget af stress, bekymring, skyldfølelse og følelsen af at være overvældet. Meget ofte møder jeg pårørende, der har tilsidesat egne behov i længere tid.

At være pårørende til en person, der lider af alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, kan være en dybt udfordrende oplevelse. Du bliver konfronteret med daglige stressorer, konstante bekymringer og en følelse af ansvar, der kan være overvældende. Jeg har ofte mødt pårørende, der har prioriteret deres elskedes behov og velbefindende så meget, at de har tilsidesat deres egne behov i længere tid.

Problematikken er todelt:

  • At lære at leve med en person, der er alvorligt syg.
  • At lære at varetage egne behov uden skyldfølelse.

Som psykolog tilbyder jeg behandlingstilbud baseret på kognitiv adfærdsterapi (KAT) og mindfulness, som begge har vist sig at være effektive til at tackle stress, håndtere bekymringer og udvikle sunde coping-strategier. KAT hjælper med at identificere og udfordre negative tankemønstre og adfærdsmønstre, der kan forværre belastningerne ved at være pårørende. Ved at ændre uhensigtsmæssige tanker og adfærd kan du opnå bedre håndtering af udfordringerne og øge din trivsel. Mindfulness-øvelser kan hjælpe med at skabe nærvær og reducere stress ved at fokusere på det aktuelle øjeblik, hvilket kan være særlig gavnligt for pårørende, der ofte bliver fanget i bekymringer om fremtiden eller fortiden.

Min rolle som psykolog er at hjælpe dig med at udforske dine egne behov og udvikle effektive strategier til at opretholde din egen trivsel. Vi vil arbejde sammen om at skabe en balance mellem at tage vare på den syge elskede og tage vare på dig selv, uden at du føler skyld eller egoisme. Det er vigtigt at erkende, at din egen trivsel er af afgørende betydning for at være i stand til at give omsorg på lang sigt.

Pårørendeomsorg er en rejse, og jeg er her for at gå sammen med dig. Du fortjener at få den nødvendige støtte og hjælp til at håndtere de udfordringer, du står over for som pårørende. Kontakt mig i dag for at planlægge en session og starte din rejse mod at finde balance, håb og trivsel.

De mest eftersøgte behandlingstilbud

Angst

Angst er en naturlig reaktion, der hjælper os med at være opmærksomme og præstere i udfordrende situationer. Men når angsten bliver så overvældende, at den begrænser vores hverdag, kan det være nødvendigt med behandling.

Stress

For meget stress er yderst skadeligt for vores velbefindende. Den psykologiske behandling af stress involverer blandt andet en grundig gennemgang af de årsagsmekanismer, der ligger til grund for stress. Det er vigtigt at udforske disse mekanismer, da personen ofte er ubevidst om årsagsfaktorerne.

Sorg og kriser

Ved sorg og kriser tilbyder jeg terapi til dem, der har brug for støtte og vejledning i håndtering af tab, sorgprocesser og livskriser. Terapien fokuserer på at bearbejde tabet, finde mening og håndtere de følelsesmæssige udfordringer forbundet med sorg og kriser.

Overvindelse af Traumer: Støtte til Voldsofre og Tidligere Misbrugte

Personer, der har været udsat for røveri, vold, voldtægt, seksuelt misbrugt, eller alvorlige trafik- og ulykker kan opleve traumer som er svære at overkomme. Fælles har de brug for støttende samtaler, men også at overvinde, hvordan traumet påvirker dem i hverdagen.

Depression

Depression er en langvarig tilstand af uforklarlig nedtrykthed, intens træthed og følelse af håbløshed. I den psykoterapeutiske behandling fokuseres der blandt andet på de tankemønstre, der præger den depressive.

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være en kilde til betydelige udfordringer i ens liv og påvirke ens følelse af egen værdi og selvtillid. Psykologisk behandling af lavt selvværd fokuserer på at udforske og udfordre negative selvopfattelser samt at styrke og opbygge et sundt og realistisk selvværd.

Vredeshåndtering

Behandling tilbydes for dem, der ønsker at lære effektive strategier til at håndtere og regulere vrede. Terapien fokuserer på at identificere årsagerne til vrede, udvikle kommunikations- færdigheder og finde sundere måder at håndtere og udtrykke vrede på.

Pårørende til psykisk og fysisk syge personer

Pårørende til alvorligt psykisk og fysisk syge personer står ofte over for unikke udfordringer. Ofte ledsaget af stress, bekymring, skyldfølelse og følelsen af at være overvældet. Meget ofte tilsidesætter de egne behov.