Stress

Stress er en naturlig reaktion, der opstår som svar på en udfordrende eller presserende situation. Det kan være en nyttig og adaptiv mekanisme, der hjælper os med at reagere på krav og pres i vores liv. Imidlertid kan langvarig eller overdreven stress have negative virkninger på både vores fysiske og mentale velbefindende.

Stress opleves forskelligt fra person til person, men typiske tegn inkluderer følelser af spænding, rastløshed, irritabilitet eller bekymring. Fysiske symptomer som hovedpine, muskelspændinger, søvnproblemer og fordøjelsesproblemer er også almindelige. Stress kan påvirke ens adfærd og kognitive funktioner, såsom koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer og beslutningsvanskeligheder.

Eksempel på ydre og indre faktorer, der kan påvirke udviklingen af arbejdsrelateret stress.

Billedet viser nogle arbejdsrelaterede faktorer, der kan bidrage til stress, men der findes flere andre faktorer som personlige forhold (fx familiære problemer, tab af en elsket person, økonomiske problemer), studierelaterede faktorer (fx høje forventninger, konkurrence, store arbejdsbelastninger, eksamensstress, deadline-press), sundhedsrelaterede faktorer (fx kronisk sygdom, helbredsmæssige problemer, søvnløshed, dårlig kost, mangel på motion og livsstilsfaktorer), miljømæssige faktorer (fx støj, overbefolkning, kaotiske omgivelser, dårlig luftkvalitet, transportproblemer), teknologiske faktorer (fx konstant opkobling, informations-overload, afhængighed af teknologi) og samfundsmæssige faktorer (fx sociale forventninger, diskrimination, marginalisering, politiske uroligheder, krig, naturkatastrofer og klimaforandringer). På samme måde kan også andre personlighedsmønstre forstærke oplevelsen af stress.

Langvarig stress kan have en negativ indvirkning på ens hverdag og helbred. Det kan påvirke ens produktivitet, relationer og generelle trivsel. Stress kan også bidrage til udviklingen af andre sundhedsproblemer som angst, depression og hjertesygdomme.

Håndtering af stress indebærer typisk en kombination af selvpleje, livsstilsændringer og stresshåndteringsstrategier. Dette kan omfatte at etablere sunde vaner som regelmæssig motion, tilstrækkelig hvile, sund kost og tidsstyring. Ofte skal personen både arbejde med indre og ydre faktorer. Teknikker som dyb vejrtrækning, meditation, mindfulness og afslapningsøvelser kan også hjælpe med at reducere stressniveauet.

Det er vigtigt at være opmærksom på sin egen stressniveau og søge hjælp, hvis stressniveauet bliver overvældende eller begynder at have en negativ indvirkning på ens livskvalitet. Professionel støtte fra sundhedspersonale eller psykologer kan være gavnlig i at lære effektive stresshåndteringsstrategier og udvikle en sund balance i livet.

De mest eftersøgte behandlingstilbud

Angst

Angst er en naturlig reaktion, der hjælper os med at være opmærksomme og præstere i udfordrende situationer. Men når angsten bliver så overvældende, at den begrænser vores hverdag, kan det være nødvendigt med behandling.

Stress

For meget stress er yderst skadeligt for vores velbefindende. Den psykologiske behandling af stress involverer blandt andet en grundig gennemgang af de årsagsmekanismer, der ligger til grund for stress. Det er vigtigt at udforske disse mekanismer, da personen ofte er ubevidst om årsagsfaktorerne.

Sorg og kriser

Ved sorg og kriser tilbyder jeg terapi til dem, der har brug for støtte og vejledning i håndtering af tab, sorgprocesser og livskriser. Terapien fokuserer på at bearbejde tabet, finde mening og håndtere de følelsesmæssige udfordringer forbundet med sorg og kriser.

Overvindelse af Traumer: Støtte til Voldsofre og Tidligere Misbrugte

Personer, der har været udsat for røveri, vold, voldtægt, seksuelt misbrugt, eller alvorlige trafik- og ulykker kan opleve traumer som er svære at overkomme. Fælles har de brug for støttende samtaler, men også at overvinde, hvordan traumet påvirker dem i hverdagen.

Depression

Depression er en langvarig tilstand af uforklarlig nedtrykthed, intens træthed og følelse af håbløshed. I den psykoterapeutiske behandling fokuseres der blandt andet på de tankemønstre, der præger den depressive.

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være en kilde til betydelige udfordringer i ens liv og påvirke ens følelse af egen værdi og selvtillid. Psykologisk behandling af lavt selvværd fokuserer på at udforske og udfordre negative selvopfattelser samt at styrke og opbygge et sundt og realistisk selvværd.

Vredeshåndtering

Behandling tilbydes for dem, der ønsker at lære effektive strategier til at håndtere og regulere vrede. Terapien fokuserer på at identificere årsagerne til vrede, udvikle kommunikations- færdigheder og finde sundere måder at håndtere og udtrykke vrede på.

Pårørende til psykisk og fysisk syge personer

Pårørende til alvorligt psykisk og fysisk syge personer står ofte over for unikke udfordringer. Ofte ledsaget af stress, bekymring, skyldfølelse og følelsen af at være overvældet. Meget ofte tilsidesætter de egne behov.