Hvordan …

Når vi skal afholde en samtale, vil jeg sende dig et link til en web-adresse, hvor vi kan snakke sammen. Dette websted er godkendt af de danske sundhedsmyndigheder. Processen med at logge på med MitID er enkel.

Vores samtaler finder sted via en sikker forbindelse, der er specifikt designet til at give psykologer mulighed for at mødes med klienter på en kvalitativ, krypteret og fortrolig videoplatform. Det er umuligt for en tredjepart at overvære samtalen, hvilket ikke er tilfældet med platforme som Skype, Messenger eller FaceTime.

Selve terapien er naturligvis individuel og tilpasses din problematik, personlighed og styrker. Generelt opdeles online kognitiv adfærdsterapi i to trin:

  • Opstart og Terapeutisk Forbindelse:
    I de indledende samtaler etablerer vi, som psykolog og klient, en dyb forståelse af dit problem. Vi arbejder på at skabe en solid terapeutisk alliance, hvor tillid og samarbejde er i fokus. Vi bliver enige om, hvad du ønsker, at opnå i terapien.
  • Træning og Løsning:
    Efter at have identificeret problemets kerne, træner du aktivt de færdigheder og strategier, vi er blevet enige om. Dette udgør en central del af vores terapeutiske arbejde, hvor målet er at opnå varige forandringer og løsninger. Terapien er dermed løsningsorienteret. En vigtig del af dette punkt er, at undersøge dine besværligheder og forhindringer i, at udføre det vi har aftalt.

Hvorfor …

Coronakrisen har ændret min holdning til online samtaler.

Vi har set, at de fleste mennesker bliver positivt overraskede over, hvad online samtaleterapi kan tilbyde dem. De oplever, at kontakten gennem skærmen er lige så nærværende og fortrolig som den personlige kontakt. I online terapi kan vi drøfte de samme emner, som vi ellers ville gøre i individuelle samtaler.

Forskning understøtter også effektiviteten af online samtaler, og i nogle tilfælde kan det endda være mere effektivt end fysisk fremmøde. En meta-analyse af 57 undersøgelser med mere end 4.300 klienter, der sammenlignede traditionel personlig terapi med online samtaler, viste, at begge terapiformer var lige så effektive (link til undersøgelsen).

Et forskningsprojekt fra 2020 undersøgte også forskellen mellem ansigt-til-ansigt samtaler og telefonsamtaler. Resultaterne viste, at der stort set ikke var nogen forskel i effektivitet i den terapeutiske relation, klientens åbenhed om sig selv, niveauet af oplevet empati, opmærksomhed og deltagelse. Den eneste væsentlige forskel var, at telefonsessionerne generelt var kortere (link til undersøgelsen).

I en undersøgelse med 101 deltagere, som alle havde en diagnose inden for OCD, blev deltagerne tilfældigt opdelt i to grupper. Den ene gruppe modtog traditionel samtaleterapi, mens den anden gruppe deltog i online samtaler. Resultaterne viste, at online gruppen opnåede bedre resultater end gruppen, der modtog den traditionelle samtalemetode (link til undersøgelsen).

Disse forskningsresultater bekræfter, at online samtaler er en pålidelig og effektiv terapiform. De giver os tillid til at bruge denne platform til at levere kvalitetsbehandling og støtte til vores klienter, uanset hvor de befinder sig.

Hvem …

Online samtaler kan være tilgængelige for dig, der måske ikke har adgang til en lokal psykolog, enten på grund af geografisk placering, ophold i udlandet, fysiske handicaps eller hvis du er særligt sårbar og har behov for fleksibilitet i terapitilgangen. Online terapi kan også være et værdifuldt redskab for dem, der lider af svær angst.

Det er vigtigt at bemærke, at online terapi har sine begrænsninger. I tilfælde af vedvarende selvmordstanker eller psykose kræves der ofte fysisk og intensiv støtte. I sådanne tilfælde er online terapi måske ikke den bedste løsning, da der er behov for mere akut og nærværende behandling.

Bestil en online samtale

Bestil et terapiforløb, der er lige så givende og sikre som traditionelle samtaler, men med den bekvemmelighed, det giver at kunne deltage via computeren eller telefonen.