Sorg og kriser

Hvis du står over for tab, sorgprocesser eller livskriser, er jeg her for at tilbyde dig terapi, støtte og vejledning. Jeg vil hjælpe dig med at bearbejde tabet, finde mening og håndtere de følelsesmæssige udfordringer forbundet med sorg og kriser.

Sorg og kriser er en naturlig del af livet, men det kan være overvældende og smertefuldt at håndtere. Terapien, jeg tilbyder, giver dig et rum til at udforske og udtrykke dine følelser i en tryg og fortrolig atmosfære. Vi vil arbejde sammen for at hjælpe dig med at forstå og navigere gennem din sorgproces eller livskrise.

Gennem terapi vil vi fokusere på at bearbejde tabet, udforske de forskellige aspekter af din sorg eller krise og finde meningsfulde måder at integrere oplevelserne på. Jeg vil lytte aktivt til dine historier og følelser og støtte dig i at identificere og håndtere de følelsesmæssige udfordringer, der kan opstå.

Terapien vil også hjælpe dig med at udvikle sunde coping-strategier og ressourcer til at håndtere sorg og kriser. Vi vil udforske forskellige tilgange og teknikker, der passer til dine individuelle behov. Dette kan omfatte at lære at udtrykke og regulere dine følelser, opbygge støttende relationer, pleje dit eget velbefindende og finde nye betydninger og formål i livet.

Jeg har omfattende erfaring med at arbejde med mennesker i sorg og kriser, og jeg vil være din partner i denne rejse mod heling og vækst. Uanset om du har oplevet tab af en elsket person, skilsmisse, jobtab eller andre livsudfordringer, er det vigtigt at få den rette støtte. Du fortjener at finde lindring, håb og mening i din sorgproces eller livskrise.

Kontakt mig i dag for at planlægge en session og begynde din rejse mod at håndtere sorg og kriser på en sund og helbredende måde.

De mest eftersøgte behandlingstilbud

Angst

Angst er en naturlig reaktion, der hjælper os med at være opmærksomme og præstere i udfordrende situationer. Men når angsten bliver så overvældende, at den begrænser vores hverdag, kan det være nødvendigt med behandling.

Stress

For meget stress er yderst skadeligt for vores velbefindende. Den psykologiske behandling af stress involverer blandt andet en grundig gennemgang af de årsagsmekanismer, der ligger til grund for stress. Det er vigtigt at udforske disse mekanismer, da personen ofte er ubevidst om årsagsfaktorerne.

Sorg og kriser

Ved sorg og kriser tilbyder jeg terapi til dem, der har brug for støtte og vejledning i håndtering af tab, sorgprocesser og livskriser. Terapien fokuserer på at bearbejde tabet, finde mening og håndtere de følelsesmæssige udfordringer forbundet med sorg og kriser.

Overvindelse af Traumer: Støtte til Voldsofre og Tidligere Misbrugte

Personer, der har været udsat for røveri, vold, voldtægt, seksuelt misbrugt, eller alvorlige trafik- og ulykker kan opleve traumer som er svære at overkomme. Fælles har de brug for støttende samtaler, men også at overvinde, hvordan traumet påvirker dem i hverdagen.

Depression

Depression er en langvarig tilstand af uforklarlig nedtrykthed, intens træthed og følelse af håbløshed. I den psykoterapeutiske behandling fokuseres der blandt andet på de tankemønstre, der præger den depressive.

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være en kilde til betydelige udfordringer i ens liv og påvirke ens følelse af egen værdi og selvtillid. Psykologisk behandling af lavt selvværd fokuserer på at udforske og udfordre negative selvopfattelser samt at styrke og opbygge et sundt og realistisk selvværd.

Vredeshåndtering

Behandling tilbydes for dem, der ønsker at lære effektive strategier til at håndtere og regulere vrede. Terapien fokuserer på at identificere årsagerne til vrede, udvikle kommunikations- færdigheder og finde sundere måder at håndtere og udtrykke vrede på.

Pårørende til psykisk og fysisk syge personer

Pårørende til alvorligt psykisk og fysisk syge personer står ofte over for unikke udfordringer. Ofte ledsaget af stress, bekymring, skyldfølelse og følelsen af at være overvældet. Meget ofte tilsidesætter de egne behov.