Overvindelse af Traumer:
Støtte til Voldsofre og Tidligere Misbrugte

Min terapeutiske tilgang er skræddersyet til at imødekomme dine individuelle behov og respektere din unikke rejse. Jeg forstår, at vold og tidligere misbrug kan have dybtgående indvirkning på dit følelsesmæssige, mentale og fysiske velbefindende. Derfor arbejder jeg med dig i et trygt og fortroligt miljø, hvor du kan føle dig forstået og støttet.

Gennem vores online samtaler tilbyder jeg dig bekvemmeligheden ved at modtage terapien på dine egne præmisser. Jeg erkender, at det kan være en udfordring at træde ind i en terapiklinik, især når du har oplevet traumatiske begivenheder. Derfor giver min online platform dig mulighed for at deltage i terapiforløbet i trygheden og komforten i dit eget hjem.

Jeg fokuserer på at hjælpe dig med at håndtere de udfordringer, der opstår som følge af vold og tidligere misbrug. Jeg bruger forskellige terapiformer og teknikker til at hjælpe dig med at genoprette tilliden, bearbejde traumer, reducere angst og styrke dine coping-færdigheder. Jeg vil guide dig gennem helingsprocessen og støtte dig i at genopbygge dit liv på en måde, der er meningsfuld for dig.

Jeg forstår, at det at søge hjælp kan være en svær beslutning. Din fortrolighed og privatlivets fred er min højeste prioritet. Jeg er her for at skabe et sikkert og trygt rum, hvor du kan dele dine oplevelser og udforske dine følelser uden frygt for dømmekraft. Jeg respekterer dine grænser og arbejder sammen med dig i dit tempo.

Hvis du er et voldsoffer eller en tidligere misbrugt person, er du ikke alene. Jeg er her for at støtte dig på din vej mod helbredelse og forvandling. Kontakt mig i dag for at planlægge en session og begynde din rejse mod at overvinde traumer og skabe et mere fredfyldt og meningsfuldt liv.

De mest eftersøgte behandlingstilbud

Angst

Angst er en naturlig reaktion, der hjælper os med at være opmærksomme og præstere i udfordrende situationer. Men når angsten bliver så overvældende, at den begrænser vores hverdag, kan det være nødvendigt med behandling.

Stress

For meget stress er yderst skadeligt for vores velbefindende. Den psykologiske behandling af stress involverer blandt andet en grundig gennemgang af de årsagsmekanismer, der ligger til grund for stress. Det er vigtigt at udforske disse mekanismer, da personen ofte er ubevidst om årsagsfaktorerne.

Sorg og kriser

Ved sorg og kriser tilbyder jeg terapi til dem, der har brug for støtte og vejledning i håndtering af tab, sorgprocesser og livskriser. Terapien fokuserer på at bearbejde tabet, finde mening og håndtere de følelsesmæssige udfordringer forbundet med sorg og kriser.

Overvindelse af Traumer: Støtte til Voldsofre og Tidligere Misbrugte

Personer, der har været udsat for røveri, vold, voldtægt, seksuelt misbrugt, eller alvorlige trafik- og ulykker kan opleve traumer som er svære at overkomme. Fælles har de brug for støttende samtaler, men også at overvinde, hvordan traumet påvirker dem i hverdagen.

Depression

Depression er en langvarig tilstand af uforklarlig nedtrykthed, intens træthed og følelse af håbløshed. I den psykoterapeutiske behandling fokuseres der blandt andet på de tankemønstre, der præger den depressive.

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være en kilde til betydelige udfordringer i ens liv og påvirke ens følelse af egen værdi og selvtillid. Psykologisk behandling af lavt selvværd fokuserer på at udforske og udfordre negative selvopfattelser samt at styrke og opbygge et sundt og realistisk selvværd.

Vredeshåndtering

Behandling tilbydes for dem, der ønsker at lære effektive strategier til at håndtere og regulere vrede. Terapien fokuserer på at identificere årsagerne til vrede, udvikle kommunikations- færdigheder og finde sundere måder at håndtere og udtrykke vrede på.

Pårørende til psykisk og fysisk syge personer

Pårørende til alvorligt psykisk og fysisk syge personer står ofte over for unikke udfordringer. Ofte ledsaget af stress, bekymring, skyldfølelse og følelsen af at være overvældet. Meget ofte tilsidesætter de egne behov.