Agorafobi

Agorafobi er en angstlidelse, hvor personen oplever intens frygt og angst i situationer, hvor det kan være svært at undslippe eller få hjælp i tilfælde af et panikanfald. De berørte personer undgår typisk at forlade hjemmet, besøge offentlige steder, deltage i forsamlinger eller rejse alene med transportmidler som tog, bus eller fly. Agorafobi kan være invaliderende og markant hæmme en persons livskvalitet.

Behandlingen af agorafobi involverer normalt en kombination af terapeutiske tilgange. Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en af de mest anvendte behandlingsformer, hvor terapeuten hjælper klienten med at identificere og ændre negative tankemønstre og adfærd, der opretholder angsten. Eksponeringsterapi er også en effektiv metode, hvor klienten gradvist og kontrolleret udsættes for frygtede situationer for at reducere angstreaktionen og opbygge modstandsdygtighed. Medicin, såsom selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI’er), kan også anvendes som en del af behandlingen, især i kombination med terapi.

Det er vigtigt at søge hjælp fra en kvalificeret psykolog eller psykoterapeut, der har erfaring med angstlidelser og agorafobi specifikt. Terapeuten vil skræddersy en individuel behandlingsplan baseret på klientens behov og symptomer. Med den rette behandling og støtte er det muligt at opnå betydelig lindring af agorafobiens symptomer og forbedre livskvaliteten for personer, der lever med denne lidelse.

Forskellige angstformer

Agorafobi

Agorafobi er karakteriseret ved en frygt for at forlade hjemmet, besøge butikker, deltage i forsamlinger eller befinde sig på offentlige steder, samt rejse alene med tog, bus eller fly. Ofte pga. frygt for oplevelsen af panikanfald.

Generaliseret angst

Generaliseret angst er en vedvarende angsttilstand, der ikke er begrænset til specifikke situationer eller omstændigheder. Typiske symptomer omfatter vedvarende nervøsitet, rysten, muskelspændinger, svedtendens, hjertebanken, svimmelhed og trykken i maven. Personen oplever ofte bekymringer og frygt, f.eks. for egen eller nærmestes sygdom, ulykker eller død.

Panikangst

Panikangst er karakteriseret ved tilbagevendende panikanfald, der opstår pludseligt og uforudsigeligt, og som ikke er begrænset til specifikke situationer eller omstændigheder. Typiske kropslige symptomer omfatter stærk hjertebanken, åndenød, rysten eller skælven, brystsmerter eller trykken, kvælningsfornemmelse, svimmelhed og følelsen af uvirkelighed. Frygten for at dø eller miste kontrollen over sig selv eller blive sindssyg kan også opstå.

Enkelfobi

Enkelfobi omfatter en række specifikke fobier, der er begrænset til bestemte situationer, fx angst for bestemte dyr som slanger, edderkopper eller mus, eller frygt for højder, tordenvejr, mørke, flyvning, klaustrofobi og synet af blod.

Socialfobi

Socialfobi, også kendt som social angst, indebærer en frygt for at blive negativt bedømt eller iagttaget af andre mennesker, hvilket fører til undgåelse af sociale situationer. Socialfobi er ofte forbundet med lavt selvværd og frygt for kritik. Der kan også opleves symptomer som ansigtsrødme, rysten på hænderne samt følelsen af at skulle kaste op eller tisse

OCD (Obsessive-compulsive disorder)

OCD er en angstlidelse, der kendetegnes ved tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangstankerne er repetitive tanker eller ideer, der opstår i bevidstheden på en stereotypisk måde. Ofte er det ubehagelige tanker, som personen forsøger at afvise, selvom de er ufrivillige og ofte i modstrid med ens egne følelser. Tvangshandlinger er derimod adfærd, der gentages på en stereotypisk måde, selvom de hverken er behagelige eller nyttige. Personen forsøger at forhindre en frygtet begivenhed i at indtræffe, selvom det set udefra er meget usandsynligt. Hvis personen forsøger at modstå tvangshandlingerne, opstår der angst, og vedkommende føler sig tvunget til at gentage de tvangsprægede handlinger.